Rechtsgebied
Rechtsgebied
Rechtsgebied
Rechtsgebied
Rechtsgebied

Rechtsgebieden

Wij hebben elk onze eigen specialisatie, hiernaast treft u daarvan een overzicht. Wij volgen regelmatig bijscholingscursussen om onze kennis actueel en op peil te houden. Wij zijn lid van de diverse relevante specialisatieverenigingen. Heeft u een vraag waarvan u twijfelt bij welk rechtsgebied deze behoort of valt uw vraag erbuiten? Wij werken samen met een aantal andere gespecialiseerde kantoren, zodat u altijd bij ons terecht kunt of door ons naar een goede advocaat kunt worden verwezen.

Arbeidsrecht

Bestuursrecht

 1.   Handhaving
 2.   Vergunningverlening
 3.   Bezwaar- en beroep
 4.   Rechtbank, sector bestuursrecht
 5.   Afdeling bestuursrechtspraak van de
    Raad van State

Bouwrecht

 1.   Bouwverslagen
 2.   Contractadvisering
 3.   UAV
 4.   Raad van Arbitrage

Huurrecht

 1.   Huurrecht woonruimte
 2.   Huurrecht bedrijfsruimte

Ruimtelijke Ordeningsrecht

 1.   Bestemmingsplan
 2.   Inpassingsplan
 3.   Omgevingsvergunningen
 4.   Wet voorkeursrecht gemeenten
 5.   Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Personen- en familierecht

 1.   Echtscheidingsrecht
 2.   Afwikkeling verdeling en huwelijksvoorwaarden
 3.   Alimentatie
 4.   Ouderschapsplan met omgang- en zorgregeling
 5.   Bijzondere curatele
 6.   Adoptie
 7.   Geslachtswijziging
 8.   Naamswijziging

Onteigeningsrecht

 1. Administratieve fase
 2. Gerechtelijke fase
 3. Waarderingen

Strafrecht

Vastgoedrecht

 1. Appartementsrecht
 2. Vereniging van Eigenaren
 3. Kantonrechter
 4. Koopovereenkomst onroerende zaken
 5. (Verborgen) Gebreken

Verbintenissenrecht

 1. Contractenrecht algemeen
 2. Onrechtmatige daad