Nieuws

jun 9, 2015
Wat zou het toch prachtig zijn als het voor iedere (kinder)alimentatieplichtige of gerechtigde met een paar eenvoudige muisklikken te becijferen zou zijn welke alimentatie moet worden betaald of kan worden ontvangen.
feb 5, 2015
Toestemming voor het doen van "home improvements" in het kader van mantelzorg heb je nu (meestal) niet meer nodig.
feb 5, 2015
De strafadvocaat bewaakt hondstrouw de wettelijke rechten van een verdachte. En zo moet het zijn.
dec 12, 2014
Per 1 januari 2015 treedt in werking de Wet Hervorming Kindregelingen (WHK). Dat per 1 januari 2015 de fiscale aftrek voor kinderalimentatie vervalt weten de meeste mensen wel. Wat de meeste kinderalimentatieontvangers en -betalers niet weten is dat dit een gevolg is van de inwerktreding van de Wet Hervorming Kindregelingen en dat er in die wet nog meer dingen worden geregeld die van groot belang zijn voor de kinderalimentatie.
okt 31, 2014

Een duikhorloge, een tent, een afwasmachine, zomaar wat voorbeelden van goederen of apparaten waarbij een 100% waterdichtgarantie geen overbodige luxe is. In de vastgoedpraktijk wordt nogal eens verzocht om een contract dat 100% zekerheid biedt voor bijvoorbeeld de afname van een perceel grond, de levering van een dienst of de betaling van een geldbedrag. Teleurstelling volgt op de mededeling dat 100% waterdichte contracten eigenlijk niet bestaan, of slechts schijnzekerheid bieden.

okt 31, 2014
Toen ik nog maar net beëdigd was, mocht ik met mijn patroon mee naar een zitting bij het Hof met een flamboyante, enigszins corpulente cliënt die - voorzien van het nodige goud om pols en vingers (alsmede een met goud behangen jongedame aan zijn zijde) - een buitenmaat vakantiekoffer meetorste waarin “het dossier” besloten lag. De cliënt zou zijn zaak niet alleen met de zware koffer vol papier kracht bijzetten, maar ook met een plastic zak met 750 erwtjes.
okt 31, 2014
Cliënt B is een echte ondernemer van ‘de oude stempel’ in goede betekenis. Een handelaar pur sang, van het type ‘een man - een man, een woord - een woord’. Een contract lezen? Mwoah, als de wederpartij een redelijk verhaal heeft en betrouwbaar overkomt, dan is de handtekening (te) snel gezet.
okt 31, 2014
Sommige cases kun je niet verzinnen! Luister en huiver… Cliënt A is van plan een voormalige boerderij met stallen te kopen om er middels ‘rood voor rood’ door sloop van de stallen woningbouw te mogen realiseren. Geen onbekend verschijnsel. De Wethouder ruimtelijke ordening zet alle seinen op groen, de cliënt koopt en betaalt de boerderij en dan weigert de Raad te elfder ure de bestemmingswijziging.
okt 31, 2014
“Boer Jansen” is eigenaar van een braakliggend perceel grond in de Achterhoek en heeft een buurman, “Boer De Vries” met ‘landhonger’. Indachtig het spreekwoord ‘het gras van… is altijd groener’ besluit hij zijn koeien te weiden op dat malse gras. Jansen woont een eind van zijn perceel af en beschouwt het als een rustig bezit waar hij niet veel naar omkijkt.
okt 31, 2014

Het advies van mijn vader

Dat ik Rechten ging studeren, kwam doordat ik als ex-puber mij eindelijk weer eens iets aantrok van een advies van mijn vader: “Meisje, kies nou maar een studie waar je later altijd een boterham mee kunt verdienen.”. Daarmee vielen creatieve studies en meer levensbeschouwelijke studies meteen af. En ja, zonder wiskunde in mijn pakket, bleef Rechten ook zo’n beetje als enige baan-zekere studie over. De hele studietijd heb ik mij afgevraagd of dat het nou wel was en of ik niet beter iets anders zou gaan doen. Ik haalde al mijn punten wel, maar mijn passie had ik er nog niet in gevonden. Tot ik aan het einde met de praktijk van de advocatuur in aanraking kwam via kennismakingsdagen. Nog steeds was de het advocatenvak erg abstract, maar ik zag dat op de kantoren gedreven professionals aan het werk waren en de gepresenteerde zaken spraken al snel tot de verbeelding.

okt 27, 2014

Gezamenlijk eigendom

Bij een echtscheiding, relatiebreuk of opengevallen erfenis kan discussie ontstaan over het gebruik van een gemeenschappelijke woning door één van de ex-echtgenoten, partners of erfgenamen. De discussie zal dan met name gaan over wie van de eigenaren in de woning blijft wonen, binnen welke termijn de woning al dan niet kan worden verkocht en het betalen van de vaste maandelijkse lasten. Een minder voor de hand liggend onderwerp voor discussie, is de vraag of door de gebruiker van de woning een vergoeding aan de mede eigenaar / eigenaren moet worden voldaan. De zogenaamde gebruiksvergoeding.

okt 27, 2014

Als mediator is het iedere keer weer wonderlijk om te zien hoe mensen die in staat van oorlog bij mij binnenkomen na een mediation weer prima met elkaar overweg kunnen en ik ze zelfs daarna op een terras samen aantref met een goed glas wijn. Hoe kan het toch dat je met een goede mediation doelen kunt bereiken waar geen rechter aan kan tippen?


Contactgegevens

Post- en bezoekadres:
Kasteellaan 28
6602 DE WIJCHEN

Tel: 024-6411555
Fax: 024-6416287
info@jbs-advocaten.nl