jun 9, 2015

HET LEED DAT ALIMENTATIE HEET

Wat zou het toch prachtig zijn als het voor iedere (kinder)alimentatieplichtige of gerechtigde met een paar eenvoudige muisklikken te becijferen zou zijn welke alimentatie moet worden betaald of kan worden ontvangen.

Maar zoals wel vaker in ons prachtige land is het idee mooi, maar zijn er inmiddels zoveel nadere regels, uitzonderingen, interpretaties en compromissen aan het systeem van kinderalimentatie toegevoegd, dat daar voor u eigenlijk geen touw meer aan vast te knopen valt. Dat is jammer want de bedoeling van de aanpassingen waren nu juist om het systeem eenvoudiger te maken. Het gevolg van de aanpassing is dat het alleen maar ingewikkelder wordt.

Zo ook bij de laatste aanpassing van de kinderalimentatieregels zoals die op 1 januari jl. heeft plaatsgevonden. Naast afschaffing van de belastingaftrek van kinderalimentatie wordt “de alleenstaande ouderkop die ontstaat door het vervallen van de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand en de alleenstaande ouderkorting, voortaan toegevoegd aan het kindgebonden budget waarmee de behoefte van de kinderen lager wordt”. Kunt u het nog volgen? Of gaat er juist een zucht van verlichting door u heen omdat die dekselse alleenstaande ouderkop nu eindelijk eens is verschoven naar het kindgebonden budget?

Ik kan het me heel goed voorstellen als u afhaakt bij het bestuderen van de nieuwe kinderalimentatieregels. Toch is het wel erg belangrijk te kijken wat de gevolgen voor u zijn. In normaal Nederlands vertaald komt de nieuwe regeling erop neer dat voor ouders die daarvoor in aanmerking komen het kindgebonden budget fors wordt verhoogd en de kosten van de kinderen dus voor een veel groter deel door de Staat worden vergoed. Deze vergoeding is een sigaar uit eigen doos, want de verhoging van het kindgebonden budget wordt betaald uit een belastingnadeel voor de alleenstaande ouder en betaalt u dus gewoon zelf.

En zie hier de reuring die er ontstaat door deze nieuwe maatregelen want kosten die er niet meer zijn hoeven ook niet door middel van kinderalimentatie te worden vergoed. Dat is voor kinderalimentatiebetalers goed nieuws, maar voor kinderalimentatieontvangers slecht nieuws. Alhoewel, het onbedoelde effect van de nieuwe regeling is inmiddels ook in Den Haag doorgedrongen dus het zal mij niet verbazen als de nieuwe regeling op korte termijn weer wordt voorzien van een uitzondering, interpretatie, aanvulling of compromis. Tja, ………………..daar gaan we dan weer.

Maar de consequentie op dit moment is wel dat de kinderalimentatie die u op dit moment betaalt of ontvangt niet meer juist is. Het gaat daarbij vaak echt om grote verschillen zodat het belangrijk is uw concrete situatie te toetsen en te kijken of u niet veel te veel betaalt of veel te weinig ontvangt.

Mr W.G.M. (Willy) Brink

Contactgegevens

Post- en bezoekadres:
Kasteellaan 28
6602 DE WIJCHEN

Tel: 024-6411555
Fax: 024-6416287
info@jbs-advocaten.nl