Mr. Frank Janzing

Hij studeerde in 1991 af aan de Rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Mr. Janzing is advocaat sinds 1991 en is gespecialiseerd in het strafrecht. Hij volgde zijn specialisatieopleiding aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen (Rijksuniversiteit Utrecht; 1997). Naast strafrecht legt mr. Janzing zich toe op het arbeidsrecht. Hij is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van  Strafrechtadvocaten (www.nvsa.nl) en bij de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten in het Ressort Arnhem (www.vaara.nl). Hij was van 1993 tot en met 2012 vennoot bij Bockmeulen Janzing Brink Advocaten. Naast zijn werk als advocaat is mr. Janzing lid van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland belast met de portefeuille strafrecht. Ook is hij bestuurslid van de Stichting Kunstencentrum “De Stroming”.

“Het juridisch metier is mij op het lijf geschreven. Mijn kracht is dat ik naast mijn kennis en ervaring, rust en betrouwbaarheid biedt aan de cliënt. Ook in de interactie in het strafproces met het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht heeft dat grote meerwaarde. ”

e-mail: janzing@jbs-advocaten.nl