Mr. Caren Schipperus

Zij studeerde in 2000 af aan de Rechtenfaculteit van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Zij is advocaat sinds 2000 en gespecialiseerd in Bestuursrecht, Ruimtelijke Ordeningsrecht, Bouwrecht en Onteigeningsrecht. Zij heeft tot en met 2007 gewerkt bij een middelgroot Nijmeegs advocatenkantoor. Van 2008 tot en met 2012 heeft zij onder de naam Schipperus Advocatuur zelfstandig praktijk uitgeoefend in Wijchen. In die tijd is zij bestuurslid van MKB Wijchen en bestuurslid van de Ondernemersvereniging Wijchen Centrum geweest. Van 2006 tot 2014 was zij bestuurslid van Stichting Kinderopvang de eerste stap. Naast haar werk als advocaat is zij thans lid van het bestuur van Stichting Meer Welzijn Wijchen. Zij  schrijft columns op persoonlijke titel in diverse bladen.

“De energie die ik haal uit de ‘klik’ met een cliënt en de interactie bij de samenwerking aan een dossier is mijn persoonlijke drijfveer om er elke dag weer vol voor te gaan. Als ik opdracht krijg van een cliënt dan ervaar ik het vertrouwen dat daaruit spreekt als een groot en kostbaar goed. Als advocaat onderscheid ik me, doordat ik kordaat optreed en altijd een pragmatische aanpak kies. Ik ben erop gebrand mijn cliënten steeds maximaal te ontzorgen.”

e-mail: schipperus@jbs-advocaten.nl  facebook